آنافورا یک آرایه ادبی یونانی است.
آنافورا یعنی تکرار یک واژه یا عبارت در ابتدای چند جمله.
آنافورا شروع نوشتن را برای شما آسان می کند‌. آنافورا با ریتم خاصی که ایجاد می کند، نوشتن را جذاب تر و جالب تر می کند. از این قاب می‌توان برای نوشتن شعر هم استفاده کرد که نمونه‌ای از آن را مشاهده می‌کنید:

پنج ساله که بودم دنیا را شفاف می‌دیدم

پنج ساله که بودم نسیم با موهایم هم‌بازی بود

پنج ساله که بودم آرزوهایم را در گوش قاصدک‌ها زمزمه می‌کردم

پنج ساله که بودم حتا از زیبایی یک کفشدوزک به وجد می‌آمدم

پنج ساله که بودم از ته دل می‌خندیدم

پنج ساله که بودم عمر غم کوتاه بود

پنج ساله که بودم آسمان آبی‌تر بود

پنج ساله که بودم عید پر از شادی بود

پنج ساله که بودم سوار بر ابرها در دل آسمان، سفر می‌کردم

پنج ساله که بودم با صدای لالایی مادر به خواب می‌رفتم

پنج ساله که بودم هر روز چیز جدیدی کشف می‌کردم

پنج ساله که بودم ماه روشن‌تر بود

پنج ساله که بودم دلم به زلالی آینه بود

پنج ساله که بودم عروسک‌هایم با من حرف می‌زدند

پنج ساله که بودم با ستاره‌ها درد دل می‌کردم

پنج‌ ساله که بودم گمان می‌کردم هرچقدر که بزرگتر شوم، دنیا زیباتر می شود‌.

روزها، ماه‌ها و سال‌ها گذشت.
من یاد گرفتم، تجربه کردم، شکست خوردم، پیروز شدم، گریه کردم و خندیدم.
اما دنیا هیچ‌گاه به زیبایی پنج‌سالگی‌ام نبوده است.