ریزنوشت‌های من درباره‌ی نوشتن

■ آنافورا: آنافورا یک آرایه ادبی یونانی است. آنافورا یعنی تکرار یک کلمه یا عبارت در ابتدای چند جمله. برای آشنایی بیشتر با این تمرین اینجا را ببین: تمرین آنافورا

■ تمرین پنج دقیقه: برای انجام این تمرین یک جدول با پنج خانه بکش و هر بار حداقل پنج دقیقه بنویس و یکی از خانه ها را علامت بزن. آشنایی بیشتر با این تمرین: تمرین پنج تا پنج دقیقه

■ رونویسی: کتاب یا متنی را که دوست داری بردار و از روی آن بنویس. توضیحات بیشتر برای این تمرین را اینجا بخوان: تمرین رونویسی

■ اگر ایده ای برای نوشتن نداری، کتاب اظهارنامه ها را بخوان: اظهارنامه ها

■ ازدواج واژه ها: یک کلمه ثابت را انتخاب کن و هر کلمه ای را که به ذهنت می رسد به آن اضافه کن.

■ اگر ایده ای برای نوشتن نداری، برو سراغ کتاب هایی که خوانده ای‌. یک جمله که زیر آن خط کشیده‌ای را انتخاب کن و بنویس چرا این جمله برایت مهم است. هرچه درباره این جمله به ذهنت می آید را بنویس‌. می توانی با این روش برای صفحه اینستاگرامت هم محتوا تولید کنی.

■ گاه شمار روزانه: تمام اتفاقات روزانه را ساعت به ساعت بنویس. اگر با این تمرین آشنا نیستی اینجا کلیک کن: گاه شمار روزانه

■ حتی نویسندگان بزرگ هم در اولین تلاششان موفق نشده اند.

■ به خودت نامه بنویس: چرا باید به خودتان نامه بنویسید؟

■ اگر شروع نوشتن برایت سخت است، سطر اول یک داستان را بردار و خودت ادامه اش را بنویس: تمرین ادامه نویسی

■ تمرین کلمه نویسی : این تمرین بسیار ساده است‌. هر کلمه ای که به ذهنت می رسد را بنویس. برای آشنایی بیشتر با این تمرین اینجا را ببین: کلمه نویسی

■ دیالوگ نویسی: دیالوگ می تواند بین دو شخصیت یا گفتگوی یک بخش از خودت با بخش دیگر خودت باشد: تمرین نمایشنامه نویسی

■ اگر تمرکز و خلوت لازم برای نوشتن مهیا نیست، به جای نوشتن جمله، کلمه و عبارت های کوتاه بنویس: تمرین عبارت نویسی

■ نوشتن، ژرف تر از درمان است.

■ آنچه مهم است نوشتن نیست، چگونه نوشتن است.

■ نوشتن عملی بسیار خلاقانه است. به وجود آوردن چیزی بر کاغذ که پیش از آن وجود نداشته، باعث افزایش اعتماد به نفس، احساس خودارزشمندی و انگیزه زندگی می شود.( از کتاب نوشتار درمانی )

■ نوشتن خود پاداش خویش است.( از کتاب پرنده به پرنده)

■ هیچ کس قرار نیست پیش نویس های اول شما را بخواند.

■ نویسنده کسی است که نوشتن برایش سخت تر از دیگران است.

■ واقعیت این است که نوشتن سخت است. اما با مطالعه و تمرین جدی به تدریج پیشرفت و رشد هم اتفاق می‌افتد. 

■ همیشه در حال نوشتن یک کتاب باش، حتا اگر قصد نداری آن‌ را چاپ کنی.

■ بعضی‌ها را می‌بینم که می‌گویند می‌خواهند بنویسند اما نمی‌نویسند و نوشتن را عقب می‌اندازند. شاید باید دوباره بیندیشید. آیا نوشتن کاری است که واقعاً دوست دارید انجامش دهید؟

■ نوشتن می‌تواند ناجی تو باشد، اگر دستش را رها نکنی.

■ نوشتن بیشتر از انگیزه نیاز به نظم و تعهد دارد.

■ نوشتن یعنی بازنویسی. بدون بازنویسی هیچ متن خوبی متولد نمی‌شود.

■ برای نوشتن یک اثر خوب باید به صف خوانندگان خوب بازگردید. (از کتاب وقتی رادیو هنوز یک راز بود.)ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com