ایستگاه پایانی

معرفی کتاب " ایستگاه پایانی "

/35

این کتاب داستان زندگی دختری به نام ژان است. ژان منشی اداره پلیس است و زندگی آرام و یکنواختی دارد. هر روز با قطار به محل کارش می رود. یک روز ژان روی صندلی قطار نامه ای پیدا می کند که  در آن نوشته شده است...


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com