سوال

چرا باید مدام از خودمان سؤال بپرسیم؟

/51

یکی از مباحثی که در لایو صبحگاهی امروز مطرح شد، سوال بود. اینکه سؤال کردن چطور می‌تواند به ما کمک کند؟ قرار شد نیم ساعت بی‌وقفه سؤال بپرسیم و نتیجه‌ی آن را منتشر کنیم.


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com