معرفی فیلم

نگاهی به فیلم «خالی»

/170

فیلم «Blank» یا «خالی» که در ایران به اسم «نانوشته» هم شناخته می‌شود ، داستانی درباره‌ی نویسنده‌ای به نام «کلر» است که دچار انسداد نویسندگی شده؛ ناشر و کارگزارش به او فشار می‌آورند که کتاب را بنویسد


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com