آفوریسم

آفوریسم (گزین‌گویه) چیست و چگونه به نویسنده کمک می‌کند؟

/132

برای دومین بار، برنده‌ی مسابقه‌ی «3جمله» شدم. این مسابقه برای اعضای «کمپ ایده‌پزی» برگزار می‌شود. هربار با یک کلمه‌ی خاص، سه جمله می‌نویسیم. کلمه‌ی این دوره، «پوست» بود. سه جمله‌ی من عبارت بودند از:1. شعرهایم را روی پوستم حک می‌کنم تا شاعرانه تو را در آغوش بگیرم.2. زیر پوست شب، رگ خواب پنهان است.3. برای اینکه پوستش روشن شود، هر شب قرص ماه می‌خورَد.


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com