آنافورا

تمرین آنافورا

/29

آنافورا یک آرایه‌ی ادبی یونانی است.آنافورا یعنی تکرار یک واژه یا عبارت در ابتدای چند جمله.


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com