آنافورا یک آرایه‌ی ادبی یونانی است.
آنافورا یعنی تکرار یک واژه یا عبارت در ابتدای چند جمله.
مثلاً با عبارت «من می نویسم تا» چند جمله پشت سر هم بنویسید:  
• من می‌نویسم تا غم‌هایم را تسکین دهم.
•  من می‌نویسم تا به آرامش برسم.
• من می‌نویسم تا به ذهنم نظم بدهم.
• من می‌نویسم تا تجربیاتم را ثبت کنم.
• من می‌نویسم تا بهتر یاد بگیرم.
• من می‌نویسم تا برای مشکلاتم راه‌حل‌های بهتری پیدا کنم.
• من می‌نویسم تا خودم را بهتر بشناسم.
• من می‌نویسم تا تولید محتوا را بهتر یاد بگیرم.
• من می‌نویسم تا بهتر فکر کنم.
• من می‌نویسم تا خودم را بهتر بیان کنم.
• من می‌نویسم تا نامم را جاودان کنم.
• من می‌نویسم تا چیزی خلق کرده باشم.
• من می‌نویسم تا زیبایی ها را بهتر ببینم.
• من می‌نویسم تا دنیاهای جدید را تجربه کنم.
• من می‌نویسم تا عضلات نویسندگی‌ام را تقویت کنم.
• من می‌نویسم تا افکارم را با دیگران به اشتراک بگذارم.
• من می‌نویسم تا امید را در خودم زنده نگه دارم.
• من می‌نویسم تا ارزش‌آفرینی کنم.
• من می‌نویسم تا محتوای مفید تولید کنم.

آنافورا شروع نوشتن را برای شما آسان می‌کند‌. آنافورا با ریتم خاصی که ایجاد می‌کند، نوشتن را جذاب تر و جالب‌تر می‌کند.
این قالب حتا می‌تواند برای نوشتن کتاب هم به کار رود. به‌عنوان مثال کتاب های «اگر کتاب بودم» و «نکات یک زندگی تمام و کمال از نگاه کوچینگ» در این قالب نوشته شده‌اند.

نمونه‌هایی از آنافوراهای من

آنافورای من حسودی می‌کنم به:

• من حسودی می‌کنم به پیراهنت که تو را تنگ در آغوش کشیده.
• من حسودی می‌کنم به شال گردنت که دور گردنت پیچیده.
• من حسودی می‌کنم به دکمه‌ی پیراهنت که هر روز لمسش می‌کنی.
• من حسودی می‌کنم به ساعتت که محکم به دستت چسبیده.
• من حسودی می‌کنم به تختخوابت که هر شب در آغوش تو می‌خوابد.
• من حسودی می‌کنم به خیابانی که هر روز در آن قدم می‌زنی.
• من حسودی می‌کنم به گلدان اتاقت که با وسواس مراقبش هستی.
• من حسودی می‌کنم به قطرات باران وقتی نم‌نم روی شانه‌هایت می‌نشینند.
• من حسودی می‌کنم به انگشتری که دور انگشتت جا خوش کرده.
• من حسودی می‌کنم به عینکت که روبه‌روی چشم‌های تو نشسته.
• من حسودی می‌کنم به خودنویست که انگشتانت آن را دربر‌گرفته.
• من حسودی می‌کنم به کتابی که چشم‌هایت را به آن می‌دوزی.
• من حسودی می‌کنم به آینه که هر روز تو را می‌بیند.
• من حسودی می‌کنم به موبایلت که همیشه دست در دست توست.
• من حسودی می‌کنم به آهنگ‌هایی که گوش تو را نوازش می‌کنند.
• من حسودی می‌کنم به فیلم‌هایی که با علاقه تماشایشان می‌کنی.
• من حسودی می‌کنم به نسیم وقتی میان موهای تو می‌پیچد.
• من حسودی می‌کنم به نور خورشید وقتی که از پنجره به صورت تو می‌تابد.
• من حسودی می‌کنم به خاک باران خورده  وقتی که عطرش در مشام تو می‌پیچد.
•من حسودی می‌کنم به خودم که تو را دوست دارد.

آنافورای پنج‌ساله که بودم

پنج ساله که بودم دنیا را شفاف می‌دیدم
پنج ساله که بودم نسیم با موهایم هم‌بازی بود
پنج ساله که بودم آرزوهایم را در گوش قاصدک‌ها زمزمه می‌کردم
پنج ساله که بودم حتا از زیبایی یک کفشدوزک به وجد می‌آمدم
پنج ساله که بودم از ته دل می‌خندیدم
پنج ساله که بودم عمر غم کوتاه بود
پنج ساله که بودم آسمان آبی‌تر بود
پنج ساله که بودم عید پر از شادی بود
پنج ساله که بودم سوار بر ابرها در دل آسمان، سفر می‌کردم
پنج ساله که بودم با صدای لالایی مادر به خواب می‌رفتم
پنج ساله که بودم هر روز چیز جدیدی کشف می‌کردم
پنج ساله که بودم ماه روشن‌تر بود
پنج ساله که بودم دلم به زلالی آینه بود
پنج ساله که بودم عروسک‌هایم با من حرف می‌زدند
پنج ساله که بودم با ستاره‌ها دردِدل می‌کردم
پنج‌ ساله که بودم گمان می‌کردم هرچقدر که بزرگتر شوم، دنیا زیباتر می شود‌.

روزها، ماه‌ها و سال‌ها گذشت.
من یاد گرفتم، تجربه کردم، شکست خوردم، پیروز شدم، گریه کردم و خندیدم.
اما دنیا هیچ‌گاه به زیبایی پنج‌سالگی‌ام نبوده است.

آنافورای یلدا

🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر خودت را دوست داشته باشی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر شاد باشی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر عزیزانت را در آغوش بگیری.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر بنویسی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر بخوانی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر شکرگزار باشی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر بخوابی‌.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر تلاش کنی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر امیدوار باشی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر به کوتاه بودن زندگی فکر کنی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر به داشته هایت توجه کنی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر مهربان باشی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر بوی باران را حس کنی‌.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر به رؤیاهایت بیندیشی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر به بقیه کمک کنی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر دیگران را درک کنی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر از گرمای دور هم بودن لذت ببری.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر خوش بگذرانی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر یاد بگیری.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر آرام باشی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر سکوت کنی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر به حرف های دیگران گوش کنی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر زیبایی ها را ببینی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر به معنای زندگی فکر کنی.

🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر یاد بگیری.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر برقصی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر آواز بخوانی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر رؤیا ببینی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر به ندای درونت گوش کنی.
🍉 یلدا یعنی: یک دقیقه بیشتر قدر زندگیت را بدانی.

آنافورای چشم‌هایی

چشم‌هایی برای بازشدن به زیبایی‌ها
چشم‌هایی برای بسته‌شدن به روی زشتی‌ها
چشم‌هایی که از خوشحالی می‌خندند
چشم‌هایی که از اندوه می‌گریند
چشم‌هایی برای خواب‌دیدن
چشم‌هایی برای به آسمان سفرکردن
چشم‌هایی که دروازه‌ی روح هستند
چشم‌هایی که سرچشمه‌ی عشق هستند
چشم‌هایی برای بیان احساسات
چشم‌هایی برای ارتباط با آدم‌ها
چشم‌هایی که در آفتاب تنگ‌تر می‌شوند
چشم‌هایی که در تاریکی‌ بازتر می‌شوند
چشم‌هایی برای کتاب‌خواندن
چشم‌هایی برای کمک به نوشتن
چشم‌هایی که از تعجب گرد می شوند
چشم‌هایی که از درد بسته می‌شوند
چشم‌هایی برای بامحبت نگاه‌کردن
چشم‌هایی برای دلبری کردن
چشم‌هایی که فقط تو را قاب می‌گیرند
چشم‌هایی که با دیدنت به قلب تبدیل می‌‌گردند😍

آنافورای منم‌و

منم‌و یه قلب بی‌قرار
منم‌و چشمای در انتظار

منم‌و دنیای بی‌کسی
منم‌و یه بغل دلواپسی

منم‌و دلشوره‌ی مدام
منم‌و عشقای ناتمام

منم‌و سایه‌های غم
منم‌و شادی‌های کم

منم‌و یه آسمون خاطره
منم‌و یه دریای پرحادثه

منم‌و هوای ویرانی
منم‌و نگاه همیشه بارانی

منم‌و شب‌های بی‌مهتاب
منم‌و ستاره‌های بی‌تاب

منم‌و آرزوهای محال
منم‌و دنیای بی‌خیال

آنافورای من یاد گرفته‌ام که

●من یاد گرفته‌ام که پایان زندگی مرگ است، اما نباید زندگی‌ام را با ترس از مرگ هدر بدهم.
● من یاد گرفته‌ام که به حرف دیگران گوش کنم اما اجازه ندهم حرف‌های بقیه،آزارم دهد.
● من یاد گرفته‌ام که شادی‌هایم را با دیگران تقسیم کنم، اما غم‌هایم را برای خودم نگه‌دارم.
● من یاد گرفته‌ام که شروع همیشه سخت است اما با برداشتن اولین گام، بقیه‌ی راه آسان‌تر می‌شود.
● من یاد گرفته‌ام که منطقی عمل کنم اما احساسم را هم از یاد نبرم.
● من یاد گرفته‌ام که به دیگران اهمیت بدهم اما همیشه خودم را در اولویت قرار دهم.
● من یاد گرفته‌ام که نوشتن سخت است اما ارزش سختی کشیدن را دارد.
● من یاد گرفته‌ام که با آدم‌ها مهربان باشم، اما آدم‌های سمی را از زندگی‌ام حذف کنم.
● من یاد گرفته‌ام که عشق برای زندگی یک ضرورت است، اما این عشق حتماً نباید عشق به یک آدم باشد‌.
● من یاد گرفته‌ام که ترس‌ها همیشه وجود دارند اما برای موفقیت، چاره‌ای جز روبرو شدن با ترس‌ها نیست.
● من یاد گرفته‌ام که تنهایی سخت آست اما رابطه با یک آدم اشتباه، شکنجه است.
● من یاد گرفته‌ام که در زمان حال زندگی کنم، اما گوشه‌چشمی به گذشته و آینده هم داشته باشم.
● من یاد گرفته‌ام که هدف داشته باشم، اما از مسیر رسیدن به هدف‌هایم هم لذت ببرم.


اگر به نوشتن شعر علاقه‌مندید، حتمن از آنافورا استفاده کنید. آنافورا با ریتم خاصی که ایجاد می‌کند، نوشتن شعر را برای شما آسان‌تر می‌کند. چند نمونه از شعرهایی که در آن‌ها از آرایه‌ی آنافورا استفاده کرده‌ام را با هم می‌خوانیم:

اینک که

اینک که هوای شهر

آلوده به اندوه است

اینک که دختران

به جای پوشیدن لباس‌های زیبا و رقصیدن

پوتین به‌پا می‌کنند و به رزم می‌روند

اینک که پسران

به جای آواز خواندن برای معشوق‌شان

فریاد دادخواهی سر می‌دهند

تو ای فرشته‌ی مرگ

مدتی دست از کار بکش

و بگذار که شهر

نفسی تازه کند


چون نور بتاب

چون نور بتاب

از میان تاریکی شب‌ها

از میان سیاهی غم‌ها


چون نور بتاب

از میان اندوه امروزها

از میان حسرت دیروزها


چون نور بتاب

از میان خاطرات دور

از میان آرزوهای کور

از میان رؤیاهایی

که دلتنگ تماشای روی ماه توست.


در من بنگر

در من بنگر

و نگاهم را 

مهمان قلبت کن


در من بنگر

و آواز سکوتم را

آویزه‌ی گوشت کن


در من بنگر

و با سرانگشتانت

عطر موهایم را نوازش کن


در من بنگر

نه آن‌چنان‌که به دیگران می‌نگری

آن‌چنان‌که من به تو می‌نگرم.


لبخندم را گم کردم

لبخندم را گم کردم

جایی میان بازی‌های کودکی

جایی میان خداحافظی‌های طولانی


لبخندم را گم کردم

جایی میان غبار فراموشی

جایی میان غار تنهاییلبخندم را گم کردم

جایی میان هجوم روزمرگی

جایی میان شب‌های دلتنگی


لبخندم را گم کردم

 لبخندم را تو به من برگردان

با هزار امیدی که در دل داری.

📚 من کتاب «چرا می‌نویسم» را در قالب آنافورا نوشته‌ام، برای دریافت این کتاب روی لینک زیر کلیک کنید:

🔗دریافت کتاب چرا می‌نویسم؟