اوج هراسی

آیا شما هم به اوج‌هراسی مبتلا هستید؟

/59

تصور می‌کنم برای شما هم پیش آمده باشد که وقتی کارهای‌تان روی غلتک می‌افتد و خوب پیش می‌رود، ناگهان دست به خود‌تخریبی بزنید.


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com