اینستاگرام

آیا تمام سخنان بزرگان درست و قابل انتشار است؟

/41

چند روز قبل در اینستاگرام پستی در یکی از صفحه های مربوط به آموزش نویسندگی دیدم با نقل قولی از ویلیام فاکنر :


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com