جمله نویسی

تمرین جمله نویسی

/post-12

یک تمرین مفید برای کمک به مهارت نوشتن، جمله نویسی درباره یک کلمه خاص است.


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com