یکی از تمرین هایی که برای نوشتن به شما کمک می کند، جمله نویسی درباره یک کلمه(یا یک موضوع مشخص) است. 

یک کلمه را انتخاب کنید و  در مدت زمان ۱۰ دقیقه با سرعت و بدون مکث درباره آن کلمه جملات کوتاه بنویسید. سعی کنید حداقل ۲۰ جمله بنویسید.نکته مهم در انجام این تمرین داشتن سرعت بالاست. فکر نکنید. فقط هرچه به ذهنتان می آید را به روی کاغذ بیاورید.مهم نیست اگر بعضی از جملاتتان چرت و پرت و بی معنا باشد، فقط بنویسد. 

بعد از انجام این تمرین حداقل چند جمله به درد بخور بین جملاتی که نوشته اید پیدا خواهید که می توانید درباره آنها بیشتر بنویسید.

من در اینجا تمرین خودم را که بیست جمله راجع به کتاب و کتاب خوانی است، برایتان می گذارم. شما هم این تمرین را انجام دهید و جملات خود را در قسمت دیدگاه ها بنویسید.

۱. خواندن هر کتاب، تجربه کردن یک زندگی جدید است.

۲. با خواندن هر کتاب به سرزمین جدیدی سفر می کنیم.

۳. کتاب دوستی است که هیچگاه با انسان قهر نمی کند.

۴. کتاب خواندن بهترین تفریح است. 

۵. کتاب تنها دوست صمیمی انسان است.

۶. کتاب ها همیشه حرفی برای گفتن دارند.

۷. کتاب دریچه ای است به رؤیا.

۸. کتاب، دوستی است که هر موقع بخواهی با تو حرف می زند و هر موقع بخواهی سکوت می کند.

۹. کتاب تنها چیزی است که نمی توانم از زندگیم حذف کنم.

۱۰. اگر مردم جامعه ای کتاب بخوانند، آن جامعه حتماً پیشرفت می کند.

۱۱. برای تولدم، کتاب هدیه بیاور. بیشتر از طلا مرا خوشحال می کند.

۱۲. تنها کاری که چه در زمان خوشحالی و چه در زمان ناراحتی از انجام آن لذت می برم، کتاب خواندن است.

۱۳. هر کتاب دنیایی است بی انتها.

۱۴. هر کتاب یک جهان است و نویسنده اش، خدای این جهان.

۱۵. روح من گرسنه است و تنها با خواندن کتاب سیر می شود.

۱۶. هیچ لذتی بالاتر از خواندن یک کتاب جدید نیست.

۱۷. کتاب دست مرا می گیرد و به آسمان می برد.

۱۸. کتابخوانی ارزانترین تفریح است.

۱۹. کتاب ساکت است، اما با سکوت خود فریاد می زند.

۲۰. کتاب گران بهاترین هدیه ای است که می توان به کسی داد.