رونویسی

تمرین رونویسی

/post-14

حتماً یادتان هست در دورانی که به مدرسه می‌رفتید، از روی کتاب‌های درسی مشق می‌نوشتید. تمرین رونویسی مثل همان مشق نوشتن‌ها است.


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com