نامه نوشتن

نامه نوشتن را از ناصرالدین شاه یاد بگیر.

/40

​​​​خانمی که در تصویر مشاهده می کنید، عایشه خانم یوشی همسر صیغه ای ناصرالدین شاه قاجار است.این هم متن يكی از نامه‌های ناصرالدين‌شاه به عايشه خانم:


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com