نوشتن کتاب

آیا همه می‌توانند بنویسند؟

/47

خیلی از ما فکر می‌کنیم نوشتن مخصوص نویسنده ها و ادیبان است و بقیه‌ ی آدم ها نباید به این قلمرو نزدیک شوند چون باید استعداد خاصی داشته باشند و خوب بنویسند. به همین دلیل است که ما از نوشتن می ترسیم و خودمان را از فوایدش محروم می کنیم. اما آیا تا به حال شده برای اینکه خوب حرف نمی زنید دست از حرف زدن بکشید؟


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com