تمرین پنج دقیقه

بهترین عادت من

/38

نوشتن، بهترین عادتی است که اخیراً وارد زندگی ام کرده ام. این عادت زندگی مرا به کلی تغییر داده. قبل از اینکه عادت نوشتن را وارد زندگی ام کنم، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کردم.


تمرین پنج تا پنج دقیقه برای نوشتن

/post-7

​​​​اگر شما هم دوست دارید نوشتن را به عادت روزانه خود تبدیل کنید، این مقاله را حتما بخوانید.


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com