طنز

کاریکلماتورهایی با موضوع "سایه"

/33

برای اینکه نوشتن کاریکلماتور برایتان آسان تر شود، یک کلمه یا موضوع خاص را انتخاب کنید و درباره آن بنویسید.


کاریکلماتورنویسی

/28

کاریکلماتور نوعی کاربرد طنزآمیز واژه هاست. در این یادداشت کاریکلماتورهایی را که خودم نوشته ام با شما به اشتراک می گذارم. این صفحه مدام به روزرسانی می شود.


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com