برای اینکه نوشتن کاریکلماتور برایتان آسان تر شود، یک کلمه یا موضوع خاص را انتخاب کنید و درباره آن بنویسید.
در این پست در مورد  "سایه" کاریکلماتورهایی نوشته ام.

■ شایعه کرده اند که سایه ام مرا ترک کرده.
■ من درونگرا هستم و سایه ام برون‌گرا.
■ سایه ام عاشق سایه پسر همسایه شده.
■ دیروز سایه هایمان پشت دیوار همسایه یکدیگر را بوسیدند.
■ سایه ام جا خالی داد، گلوله به من اصابت کرد.
■ در کالبدشکافی معلوم شد سایه اش باردار بوده.
■ سایه ام به انجمن سایه های گمنام پیوست.
■ سایه ام پیر شده، نمی تواند پابه‌پای من راه برود.
■ وقتی تند راه می روم سایه ام‌از من سبقت می گیرد.
■ سایه ام از مخالفان سرسخت نژادپرستی است.
■ سایه ام شب ها به خانه نمی آید.
■ مچ سایه ام را انداختم.
■ سایه بان بادی گارد سایه است.
■ راستی سایه خورشید کجاست؟
■ سایه خورشید را دزدیده اند.
■ سایه ام به علت عدم پرداخت مهریه ممنوع الخروج شد.
■ سایه آویزان ترین موجود در جهان است.
■ سایه ام مدام از من اخاذی می کند تا رازهایم را افشا نکند.
■ سایه ام‌ ستون پنجم دشمن است.
■ سایه ام جاسوس خوبی از آب درآمد.
■ کف پای راست سایه ام دچار سائیدگی شده.
■ سایه ام از دور خیلی شبیه من است.
■ سایه ام در آنتالیا حمام آفتاب می گیرد.
■ بعد از تعطیلات، سایه ام حسابی برنزه شده.
■ چشمان سایه ام ضعیف شده، دیروز خواهرم را با من اشتباه گرفت.
■ سایه ام با سایه اش وارد رابطه شد.
■ سایه ام سیاه بازی را خوب بلد است.
■ سایه ام ادعای آدم بودن داشت.
■سایه ام باردار است، زود خسته می شود.
■ سایه ام به مرخصی زایمان رفته‌.
■ سایه ام را در فرودگاه جا گذاشتم.
■ سایه ام برای عید یک جفت کفش نو می خواهد.
■ وقتی زمین خوردم، پای سایه ام شکست.
■ وقتی زمین خوردم، داد سایه ام درآمد.
■ سایه ام در دسته سبک وزن به قهرمانی رسید.
■ بعد از ظهرها سایه ام قد می کشد.
■ سایه ام مثل کنه به من چسبیده.
■ هرجا می رفتم، سایه ام تعقیبم می کرد، طلاقش دادم.
■ سایه ام‌ به قدری سیگار کشیده که رنگش خاکستری شده.
■ شب ها سایه ام در اسنپ کار می کند.
■ سایه ام با کفش های جدیدش روی اعصابم راه می رود.
■سایه ام جلیقه ضد گلوله پوشیده بود، نتوانست سایه ام را با تیر بزند.

● اگر می خواهید در مورد کاریکلماتور بیشتر بدانید، اینجا را ببینید: کاریکلماتور نویسی