گاه شمار

خانم نویسنده|تمرینی برای شروع نوشتن

/misswriter11

گفت: می‌خواهم بنویسم اما نمی‌دانم از چه. موضوعی برای نوشتن ندارم.گفتم: یک راه‌حل خیلی خوب برای مشکلت دارم.


گاه‌شمار روزانه (تمرینی برای تمام فصول)

/8

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که همیشه دنبال موضوعی برای نوشتن هستید، این تمرین می‌تواند برای شما بسیار کاربردی باشد.


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com