تمرین گاه‌شمار یک تمرین بسیار ساده و جالب است که می تواند به شما کمک زیادی کند. در این تمرین شما ساعت به ساعت کارهایی که انجام داده‌اید را با جزئیات می نویسید.

فرض کنید شما ساعت ۸ صبح از خواب بیدار می‌شوید و ساعت ۱۲ شب می خوابید، پس گاه‌شمار شما به شکل زیر در می‌آید:

ساعت ۹-۸ : 


ساعت ۱۰-۹ :


ساعت ۱۱-۱۰ :


ساعت ۱۲-۱۱ :


ساعت ۱۳-۱۲ :


ساعت ۱۴-۱۳ :


ساعت ۱۵-۱۴ :


ساعت ۱۷-۱۶ :


ساعت ۱۸-۱۷ :


ساعت ۲۰-۱۹ :


ساعت ۲۱-۲۰ :


ساعت ۲۲-۲۱ :


ساعت ۲۳-۲۲ :


ساعت ۲۴-۲۳ :


شما می‌توانید این تمرین را در  یک دفتر بنویسید یا یک فایل وُرد برای این تمرین باز کنید و گاه‌شمار هر روز را در آن بنویسید.

فواید نوشتن گاه‌شمار:

۱. این تمرین به شما کمک می کند همیشه موضوعی برای نوشتن داشته باشید. شما از صبح که بیدار می‌شوید تا شب که به خواب می‌روید کارهای زیادی انجام می‌دهید. حتا اگر بیشتر اوقات هم در خانه باشید باز هم کارهای زیادی انجام می‌دهید، با اطرافیان گفتگو می‌کنید، کتاب می‌خوانید، فیلم می‌بینید، پیاده‌روی می‌کنید، به خرید می‌روید، و در هر لحظه احساسات و افکار مختلفی دارید که می‌توانید آن ها را با جزئیات بنویسید.

۲. این تمرین به شما کمک می کند زندگی خود را از بیرون ببینید. وقتی چند روز گاه شمار را نوشتید، متوجه می شوید چقدر زمان هدر رفته دارید، چقدر از زمانتان را در شبکه های اجتماعی تلف می کنید، یا چقدر با دیگران بحث های بیهوده می کنید. پس با نوشتن گاه شمار می توانید زندگی خود را بازنگری کنید و زمان های پِرت را به حداقل برسانید. زمان زندگی کردن ما محدود است پس تا می توانیم باید از فرصت خود استفاده کنیم و از هدر رفتن وقت جلوگیری کنیم.

۳. این تمرین به شما کمک می‌کند با دقت بیشتری به زندگی خود توجه کنید‌ شما را جزئی‌نگر می کند و بهتر می‌توانید وقایع و آدم‌ها را توصیف کنید. در تجربه های زندگی‌تان دقیق‌تر می‌شوید تا چیزی برای نوشتن داشته باشید. به‌عبارت دیگر از آدم ها، گفتگوها، افکار و احساسات‌تان به‌راحتی عبور نمی‌کنید، بیشتر متمرکز می‌شوید تا بتوانید همه‌چیز را با دقت و با جزئیات بنویسید.

۴. وقتی شما هر ماه گاه‌شمار بنویسید، در پایان سال دوازده کتاب از زندگی شخصی خود خواهید داشت. با مرور کردن آن‌ها می‌توانید روند پیشرفت خود را بررسی کنید و به افکار و احساسات‌تان در آن زمان پی ببرید. خاطرات‌تان ثبت می‌شود و شاید در آینده چاپ هم بشود.

📚 از بهترین آثاری که در این زمینه می توانید مطالعه کنید کتاب " روزها در راه اثر شاهرخ مسکوب"  است.