تمرین گاه شمار یک تمرین بسیار ساده و جالب است که می تواند به شما کمک زیادی کند. در این تمرین شما ساعت به ساعت کارهایی که انجام داده اید را با جزئیات می نویسید.

فرض کنید شما ساعت ۸ صبح از خواب بیدار می شدید و ساعت ۱۲ شب می خوابید، پس گاه شمار شما به شکل زیر در می آید:

ساعت ۹-۸ : 


ساعت ۱۰-۹ :


ساعت ۱۱-۱۰ :


ساعت ۱۲-۱۱ :


ساعت ۱۳-۱۲ :


ساعت ۱۴-۱۳ :


ساعت ۱۵-۱۴ :


ساعت ۱۷-۱۶ :


ساعت ۱۸-۱۷ :


ساعت ۲۰-۱۹ :


ساعت ۲۱-۲۰ :


ساعت ۲۲-۲۱ :


ساعت ۲۳-۲۲ :


ساعت ۲۴-۲۳ :


شما می توانید این تمرین را در  یک دفتر بنویسید یا یک فایل وُرد برای این تمرین باز کنید و گاه شمار هر روز را در آن بنویسید.

فواید نوشتن گاه شمار:

۱. 

این تمرین به شما کمک می کند همیشه موضوعی برای نوشتن داشته باشید. شما از صبح که بیدار می شوید تا شب که به خواب می روید کارهای زیادی انجام می دهید. حتی اگر تمام مدت در خانه باشید باز هم کارهای زیادی می کنید، با اطرافیان گفتگو می کنید و در هر لحظه احساسات و افکار مختلفی دارید که می توانید آن ها را با جزئیات بنویسید.

۲.

 این تمرین به شما کمک می کند زندگی خود را از بیرون ببینید. وقتی چند روز گاه شمار را نوشتید، متوجه می شوید چقدر زمان هدر رفته دارید، چقدر از زمانتان را در شبکه های اجتماعی تلف می کنید، یا چقدر با دیگران بحث های بیهوده می کنید. پس با نوشتن گاه شمار می توانید زندگی خود را بازنگری کنید و زمان های پِرت را به حداقل برسانید. زمان زندگی کردن ما محدود است پس تا می توانیم باید از فرصت خود استفاده کنیم و از هدر رفتن وقت جلوگیری کنیم.

۳.

 این تمرین به شما کمک می کند با دقت بیشتری به زندگی خود توجه کنید‌ شما را جزئی نگر می کند و بهتر می توانید وقایع و آدم ها را توصیف کنید. به تجربه های زندگی تان دقت بیشتری می کنید تا چیزی برای نوشتن داشته باشید.

به عبارت دیگر از آدم ها، گفتگوها،افکار و احساساتتان به راحتی عبور نمی کنید، بیشتر متمرکز می شوید تا بتوانید همه چیز را با دقت و با جزئیات بنویسید.

۴

وقتی شما هر ماه گاه شمار را بنویسید در پایان سال ۱۲ کتاب از زندگی شخصی خود خواهید داشت. با مرور کردن آن ها می توانید روند پیشرفت خود را بررسی کنید و به افکار و احساساتتان در آن زمان پی ببرید. خاطراتتان ثبت می شود و شاید در آینده چاپ هم بشود.

📚 از بهترین آثاری که در این زمینه می توانید مطالعه کنید کتاب " روزها در راه اثر شاهرخ مسکوب"  است.