توسعه فردی

پندنامه‌ی سال ۱۴۰۱

/73

پندنامه قالبی‌ است که شما می‌توانید به‌وسیله‌ی آن توصیه‌هایی را که برای خود دارید، فهرست کنید. پندنامه‌ی هر فرد مختص خود اوست و ممکن است برای دیگران کاربردی نباشد. اگر دوست داشتید جملاتی از پندنامه‌تان را در قسمت دیدگاه‌ها بنویسید.


چرا باید به خودتان نامه بنویسید؟

/post-11

آیا دلتان می خواهد یک دوست صمیمی همیشه در کنارتان باشد؟


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com