در روزگاری زندگی می کنیم که دیگر کسی برای کسی نامه نمی نویسد و وسایل ارتباطی دیگر جایگزین آن شده اند. اما نامه نوشتن به خود کاری است که همیشه می توانید انجام دهید و از این تمرین ساده بهره های زیادی ببرید. چه نویسنده باشید و چه نویسنده نباشید، نامه نوشتن به خود یک تمرین کاربردی و مفید برای شما خواهد بود.

چگونه به خودمان نامه بنویسیم؟

برای انجام این تمرین، نقش یک دوست صمیمی را برای خودتان بازی کنید و از بیرون به خودتان نگاه کنید. وقتی از خودتان بیرون می آیید کم کم به یک خرد و آگاهی نسبت به خودتان دست پیدا می کنید و بسیاری از افکار ناراحت کننده ای که در ذهن شماست،از بین خواهد رفت.شما می توانید در نامه ای که می نویسید به خودتان پند بدهید، خود را دلداری دهید، تشویق کنید، به خودتان انگیزه دهید، از خودتان قدردانی کنید و خلاصه هر چیزی را که دوست دارید، می توانید به خودتان بگویید. به قول معروف" هرچه می خواهد دل تنگت بگو"

همانطور که به دوستتان دلداری می دهید و راه حل هایی برای مشکلش پیشنهاد می دهید، همین کار را برای خودتان انجام دهید.شما به اطرافیانتان خردمندانه آرامش می دهید و آن ها را راهنمایی می کنید.وقت آن است که با نامه نوشتن همین کار را برای خودتان انجام دهید.بعد از مدتی متوجه می شوید که به بهترین دوست خود تبدیل شده اید.دوستی که درون شما زندگی می کند، شما را راهنمایی می کند، به شما مشاوره می دهد و آرامتان می کند.

وقتی از بیرون به خودتان نگاه می کنید، از جنبه های مختلف به مشکلتان توجه می کنید،ذهنتان بهتر عمل می کند و راه حل های بهتری هم پیدا می کنید.نامه نوشتن استرس و اضطراب تان را کم می کند، باعث می شود بر ترس هایتان غلبه کنید و شجاعانه تر عمل می کنید.وقتی هر روز به خودتان نامه می نویسید، خواهی دید که بیشتر خودتان را دوست دارید و هیچ کس مهربان تر، دلسوزتر و حامی تر از شما نسبت به خودتان نیست. بسیاری از ما آدم ها با اطرافیان و دوستانمان بسیار مهربان هستیم، اما خودمان را مدام سرزنش و تحقیر می کنیم. 

شما می توانید در نامه هایتان به خود پند بدهید، خود را نصیحت کنید و بعضی از رفتارهایتان را زیر سؤال ببرید اما باید لحنتان آرام و صمیمی مانند یک دوست خوب و دلسوز باشد.

فراموش نکنید هر نامه شما حداقل باید به اندازه یک صفحه باشد. این کار را به مدت ۱۰۰ روز ادامه دهید. ۱۰۰ نامه برای خود بنویسید تا اثرات این نوع نوشتن را تجربه کنید. شما لایق آن هستید که همیشه دوستی صمیمی و دلسوز در کنار خود داشته باشید. با نامه نوشتن به بهترین دوست و راهنمای خود تبدیل خواهید شد. دوستی که خردمندانه و از ته دل شما را راهنمایی می کند چون شما را بهتر از هر کسی می شناسد.

اگر به خودتان نامه نوشتید، تجربه تان از این تمرین را در قسمت دیدگاه ها با دیگران به اشتراک بگذارید‌ تا دوستان دیگر هم از تجربه شما استفاده کنند.