شعر

معرفی کتاب «من فقط سیاه نبودم»

/98

معرفی دفتر شعر «من فقط سیاه نبودم»


معرفی کتاب «نامه‌هایی به شاعر جوان»

/96

معرفی کتاب «نامه‌هایی به شاعر جوان»


داستان زندگی

/72

 به دنیا آمدن                                                بودن                                                        گریه کردن                                                  شیر خوردن


برگزین‌ها

/71

برگزین‌های شما چیست؟


وقتی به همه کتاب هایی فکر می کنم که هنوز نخوانده ام، مطمئن می شوم که بسیار خوشبختم

/post-3

خواندن کتاب تنها کاری بوده که از دوران کودکی تا به حال از آن لذت بردم و هیچ وقت برایم تکراری نشده. تنها کاری که در تابستان و زمان‌های فراغتم در دوران کودکی و نوجوانی انجام می دادم خواندن کتاب های شعر و داستان بود.


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com