شعر

داستان زندگی

/72

 به دنیا آمدن                                                بودن                                                        گریه کردن                                                  شیر خوردن


برگزین‌ها

/71

برگزین‌های شما چیست؟


پنج‌ساله که بودم

/61

آنافورا یک آرایه ادبی یونانی است.آنافورا یعنی تکرار یک واژه یا عبارت در ابتدای چند جمله.آنافورا شروع نوشتن را برای شما آسان می کند‌. آنافورا با ریتم خاصی که ایجاد می کند، نوشتن را جذاب تر و جالب تر می کند.


وقتی به همه کتاب هایی فکر می کنم که هنوز نخوانده ام، مطمئن می شوم که بسیار خوشبختم

/post-3

خواندن کتاب تنها کاری بوده که از دوران کودکی تا به حال از آن لذت بردم و هیچ وقت برایم تکراری نشده. تنها کاری که در تابستان و زمان‌های فراغتم در دوران کودکی و نوجوانی انجام می دادم خواندن کتاب های شعر و داستان بود.


ارتباط با من

می توانید با من از طریق ایمیل یا دایرکت اینستاگرام در ارتباط باشید.

mitra.jajarmi@yahoo.com