۱. تخلیه کردن خشم

نوشتن یکی از بهترین راه ها برای تخلیه احساسات است. اگر نسبت به کسی احساس خشم می کنید، به جای اینکه سر آن شخص داد بزنید، این بار خشم خود را سر کاغذ خالی کنید. هر چقدر می خواهید بد و بیراه بگویید، کاغذ اصلاً ناراحت نمی شود.اما در پایان تمام خشم شما تخلیه می شود و احساس آرامش می کنید.

۲. درد دل کردن با خود

اگر اتفاقی افتاده که باعث شده شما احساس غم و اندوه کنید و دنبال دوستی هستید که با او درد دل کنید تا او دلداری تان بدهد، این بار نوشتن را امتحان کنید.احساسات‌تان را با نوشتن بیرون بریزید و خود را دلداری بدهید. باور کنید آرامشی که با نوشتن به دست می آورید خیلی بیشتر از وقتی است که با فردی درددل می کنید که ممکن است حوصله حرف های شما را هم نداشته باشد.

۳. تولید محتوا

در دنیای امروز در هر شغلی که باشید برای بهتر دیده شدن، نیاز به تولید محتوا دارید و یکی از بهترین راه های تولید محتوا، نوشتن محتوای متنی است. شما نیاز دارید که نوشتن را بیاموزید تا محتوای اثرگذار تولید کنید.

۴. یافتن راه حل های خلاقانه

با نوشتن می توانید برای مشکلات خود راه حل های بهتری پیدا کنید. این بار که مشکلی برایتان پیش آمد، آن را روی کاغذبنویسید و از جنبه های مختلف مشکل را بررسی کنید. تمام احساسات و نگرانی هایتان نسبت به موضوع را شرح دهید.وقتی مشکلتان را می نویسید دیگر آن قدرها هم بزرگ به نظر می رسد. 

با نوشتن خلاقیت شما بیشتر می شود، بهتر فکر می کنید و مسئله برایتان واضح تر می شود. در نتیجه راه حل های بهتری هم به ذهنتان می رسد.

۵. محقق کردن اهداف

حتماً شما هم این جمله را شنیده اید که "بنویس تا اتفاق بیفتد". شاید شما هم برنامه ها و اهداف زیادی در ذهنتان دارید اما اگر آن ها را مکتوب نکنید، به مرحله عمل نمی رسند. وقتی چیزی را می نویسید نسبت به آن تعهد پیدا می کنید و بیشتر برای عملی کردن آن تلاش می کنید.

۶. خودشناسی

نوشتن یک روش خوب برای خودشناسی است. خیلی از احساسات و رفتارها تا نوشته نشوند به آن ها آگاهی پیدا نمی کنید. وقتی می نویسید بیشتر به احساسات و افکارتان واقف می شوید و درونیات خود را بیشتر کشف می کنید.