این صفحه در مورد جدیدترین یافته ها و آموخته های من در مورد " نوشتن " است. به تدریج هر مطلب جدیدی را که یاد بگیرم به این صفحه اضافه می کنم.


■ آنافورا: آنافورا یک آرایه ادبی یونانی است. آنافورا یعنی تکرار یک کلمه یا عبارت در ابتدای چند جمله. برای آشنایی بیشتر با این تمرین اینجا را ببین: تمرین آنافورا

■ تمرین پنج دقیقه: برای انجام این تمرین یک جدول با پنج خانه بکش و هر بار حداقل پنج دقیقه بنویس و یکی از خانه ها را علامت بزن. آشنایی بیشتر با این تمرین: تمرین پنج تا پنج دقیقه

■ رونویسی: کتاب یا متنی را که دوست داری بردار و از روی آن بنویس. توضیحات بیشتر برای این تمرین را اینجا بخوان: تمرین رونویسی

■ اگر ایده ای برای نوشتن نداری، کتاب اظهارنامه ها را بخوان: اظهارنامه ها

■ ازدواج واژه ها: یک کلمه ثابت را انتخاب کن و هر کلمه ای را که به ذهنت می رسد به آن اضافه کن

■ نوشتن کاریکلماتور: نوعی کاربرد طنزآمیز واژه هاست. در این صفحه می توانید کاریکلماتورهایی را که می نویسم بخوانی: کاریکلماتور

■ اگر ایده ای برای نوشتن نداری، برو سراغ کتاب هایی که خوانده ای‌. یک جمله که زیر آن خط کشیده ای را انتخاب کن و بنویس چرا این جمله برایت مهم است. هرچه درباره این جمله به ذهنت می آید را بنویس‌. می توانی با این روش برای صفحه اینستاگرامت هم، محتوا تولید کنی.

■ گاه شمار روزانه: تمام اتفاقات روزانه را ساعت به ساعت بنویس. اگر با این تمرین آشنا نیستی اینجا کلیک کن: گاه شمار روزانه

■ حتی نویسندگان بزرگ هم در اولین تلاششان موفق نشده اند.

■ به خودت نامه بنویس: چرا باید به خودتان نامه بنویسید؟

■ اگر شروع نوشتن برایت سخت است، سطر اول یک داستان را بردار و خودت ادامه اش را بنویس: تمرین ادامه نویسی

■ تمرین کلمه نویسی : این تمرین بسیار ساده است‌. هر کلمه ای که به ذهنت می رسد را بنویس. برای آشنایی بیشتر با این تمرین اینجا را ببین: کلمه نویسی

■ دیالوگ نویسی: دیالوگ می تواند بین دو شخصیت یا گفتگوی یک بخش از خودت با بخش دیگر خودت باشد: تمرین نمایشنامه نویسی

■ اگر تمرکز و خلوت لازم برای نوشتن مهیا نیست، به جای نوشتن جمله، کلمه و عبارت های کوتاه بنویس: تمرین عبارت نویسی

■ نوشتن، ژرف تر از درمان است.

■ آنچه مهم است نوشتن نیست، چگونه نوشتن است.

■ نوشتن عملی بسیار خلاقانه است. به وجود آوردن چیزی بر کاغذ که پیش از آن وجود نداشته، باعث افزایش اعتماد به نفس، احساس خودارزشمندی و انگیزه زندگی می شود.( از کتاب نوشتار درمانی )

■ نوشتن خود پاداش خویش است.( از کتاب پرنده به پرنده)

■ هیچ کس قرار نیست پیش نویس های اول شما را بخواند.

■ نویسنده کسی است که نوشتن برایش سخت تر از دیگران است.

■ واقعیت این است که نوشتن سخت است. اما با مطالعه و تمرین جدی به تدریج پیشرفت و رشد هم اتفاق می‌افتد. 

■ همیشه در حال نوشتن یک کتاب باش، حتا اگر قصد نداری آن‌ را چاپ کنی.