نوشتن بعضی مطالب نیاز به خلوت و تمرکز زیاد دارد و ما باید انرژی زیادی را صرف کنیم تا بتوانیم آنچه را که در ذهنمان است، به خوبی روی کاغذ بیاوریم. اما گاهی اوقات شرایط ایده آل برای نوشتن فراهم نیست.

 بعضی افراد گمان می کنند تا زمانی که خلوت، تمرکز و انرژی لازم وجود ندارد، باید نوشتن را تعطیل کنند. اما در شرایطی که تمرکز و انرژی ما کم است هم می توانیم به نوع دیگری بنویسیم.

اگر تمرکز کافی برای نوشتن جمله را ندارید یا نمی توانید جملات به هم پیوسته بنویسید، می توانید از این شیوه استفاده کنید. یعنی به جای جمله کلمه و عبارت بنویسید.

کافی است همیشه به همراه خود، دفتر یادداشت و قلم داشته باشید تا در هر شرایطی بتوانید بنویسید.خود را آزاد بگذارید و هرچه را که به ذهنتان می رسد بنویسید. مثلاً از شرایط محیطی که در آن هستید، بگویید: صدای گوش خراش- گرمای سوزان- حرف های چرت و پرت- بی حوصلگی- میل به فرار- اخبار ناامید کننده...

شاید با خود بگویید این نوع نوشتن چه فایده ای می تواند داشته باشد؟ اما بعد از مدتی که به این سبک نوشتید به حالتی از ایجاز در نوشته های خود خواهید رسید. کم کم متوجه خواهید شد دو یا سه کلمه برای نشان دادن یک احساس و یا بیان یک فکر کافی است. شما خواهید توانست با جملات کوتاه تری موقعیت ها را توصیف کنید و از زیاده گویی بپرهیزید.

از این روش می توانید وقتی در مکان های شلوغ هستید، یا صدای تلویزیون تمرکزتان را به هم می ریزد، یا وقتی در یک جلسه خسته کننده ، تاکسی، اتوبوس، مطب پزشک و... هستید استفاده کنید.این روش به شما کمک می کند حتی در شرایطی که تمرکز و توجه کافی ندارید برنامه نوشتنتان را حفظ کنید و کنار نوشتن بمانید. 

در بسیاری از مواقع این نوع نوشتن می تواند باعث خلق ایده های جدید در ذهن شما شود که می توانید در فرصت های مناسب روی آنها کار کنید و بیشتر درباره شان بنویسید.

* این ایده را از شاهین کلانتری وام گرفته ام.