خواب دیدن خوب است، مخصوصاً وقتی تو را خواب ببینم. خواب ببینم در درگاه خانه ایستاده ای و انتظار مرا می کشی‌‌‌. تو را در آغوش بکشم و عطر بهشتی ات را نفس بکشم. خواب ببینم با صورت مهربانت لبخند می‌زنی و به من می‌گویی: " همه را دوست دارم اما تو را جور دیگر. "
خواب ببینم که عطر غذا فضای خانه ات را معطّر کرده و مثل همیشه در کنار غذاهای جور واجوری که پخته‌ ای، سیب زمینی سرخ کرده خوشمزه هم گذاشته ای‌ خواب ببینم که کنار سماور همیشه روشن نشسته ای و چای خوش رنگ در استکان های کمر باریک می‌ریزی.
خواب ببینم که صدای پر مهرت در گوشی تلفن می ‌‌پیچد و دعایم می‌کنی که به همه آرزوهایم برسم. و در پایان گفتگویمان برایم بوسه می‌فرستی: " بوست کردم " خواب ببینم یک پیراهن به رنگ سرمه ای برایت خریده ام. رنگ مورد علاقه ات. تو پیراهنت را می‌پوشی و من زیباییت را ستایش می‌کنم. خواب ببینم از درون کیف جادارت پسته های کوچک خوشمزه به من تعارف می‌کنی و من از مزه پسته ها شگفت زده شوم. خواب ببینم با یک لیوان شربت بیدمشک به استقبال من می‌آیی و می‌گویی " هوا خیلی گرمه. بخور مادر جیگرت خنک شه. " خواب ببینم که در حال خواندن کتاب " ربکا " هستی، کتاب محبوبت. ذره بین را به دست گرفته ای و با دقت می‌خوانی.
خواب ببینم در ایوان خوابیده ایم و همچنان که من به ستاره ها نگاه می‌کنم، در دنیای داستانی که تعریف می‌کنی، غرق می‌شوم.
خواب دیدن خوب است. می‌خواهم بخوابم. می‌خواهم خواب ببینم شاید که تو را ببینم.
(برای مادربزرگ آسمانی ام 🖤)